SLOVAKIA

Važené páni!
 

        Česká spoločnosť Kinderland s.r.o. pozýva Vás k dlhodobé a vzajomné výhodné spolupráce v oblasti, ktorá sa týka  uviedenia a posunovania dopredu na trhu Ruska vyrábaných Vámi tovarov pre deti.
        My už úspešne predávame vyrobenu nami a našimi spoločníkmi detsku produkciu v Rusku, v Moskve, i dnes aktivne  rozširujeme naše odbytište.

Pripojte sa k nam! Stante sa našim spoločníkom!

 
         Ponúkame Vám jednu z dvou typov spolupráce:
            - Vyrábate svoju produkciu a pri tom použivate obchodný znak našej spoločnosti «Kinderland®»;
            - Vyrábate svoju produkciu a pri tom použivate Váš obchodný znak.

         Po volbe najpohodlnejšího pro Vás typu spolupráce Vy odevzdávate svoju produkciu nám pre reálizáciu  v predajniach  a obchodných sietíach na území Ruska, pri tom my bereme na seba:
            - organizáciu procházení colnicou v EU a Rusku;
            - organizáciu úschovy tovarov;
            -
organizáciu základného preváženia tovarov;
            -
organizáciu poistenia nákladu za úschovy a preváženia tovarov;
            - dostávaní všetkých nutných certifikátov v Rusku;
            -
organizáciu dodávek Vaší produkce do obchodov a obchodných sietí.

         Pri tom my:
             -
dávame Vám k dispozici unikatni vyčiarkovaný kod pro každý druh Vaši produkcie (EAN-13) z bloku kodov,          ktorý nám patri (vyčiarkovaný kod bude unikatni na svete, a vy budete mať možnosť využivať ho a ve své práci);
            -
mesačne sledujeme po všech predajniach a obchodnych organizaciach chod realizaci Váši produkcie –          dostavame údaje o zbytkoch na skladištiach a posilame Vám správu v elekronické podobe;
             -
mesačne odosielame Vám peniaze za fakticky vypredanu produkci;
           -
poskytujeme informaci o nových predajniach a obchodných sietíach, s ktorými jsme uzavrieli dohodu          o spolupráci;
             -
posielame vám fotografie po rozmiesťení Vaších tovarov v obchodných sietiach.

         Okrem toho možete využívať nášej spoločnosi ako Vaše zastupiteľstvo na území Čech a Ruska. Naša spoločnosť   svoje odbočky v každé z tých zemí, čo dovoľuje nám organizovať celý súbor operácí z dovozom/vývozom  s maximální  účinností. Spávcovia regionálných odboček majú veľke pracovné skúsenosti v oblasti mezinárodného trhu,  vysokoškolské  odborné vzdelanie, a - to je hlavné – lubia pracu, ktorou sa zaoberájú!

          Budeme mať možnosť pomáhať Vám aby Vy sa zúčastňovali výstav, predstavime Váši záujmy. Podľa zvláštné  dohody možeme pozbierať informáciu o trhu, čo sa týka zaujimavé pre Vás tématiky (v miezíach skupiny detských  tovarov).
          Finančné podmienky spolupráce sa určujú v každom pripade zvlašť, avšak všeobecná politika našej spoločnosti je  nasledujucí:
          - Všetci náši partnery platia za služby z prevážania, úschovy, poisťovania, procházení colnicou a certifikacie  
tovarov podľa faktické ceny, bez nejaké priražky k cene z náší strany. Pokiaľ prevážime veľké rôznorodý náklady -  vlastné  náklady celého souhrnu tiechto robot sú minimalné z možných;
          - Uschova produkcie naších partnerov v Rusku počas 1– ho mesiaca na skladách naší spoločnosti je zadarmo.  V prípade ak z nejakých dovodov sa žiada dlhší úschova, náš partner zaplati jej podle vlastných nákladov;
          - Počas prvých 3 rokov náš partner nic neplati za využitie obchodného znaku náší spoločnosti, po uplynutí této  lehoty cena roboty s využitím obchodného znaku náší spoločnosti bude činiť len 1,5%;
          - My zadarmo uskutočňujeme určitu pravidelnu reklamnu podporu pre všetky tovary, výrabané nášmi  partnermi.  Tovar, výrabaný pod našim obchodným znakom, automaticky sa dostáva do triedy tovarov, ktoré máji  stálou reklamu,  pokiaľ my stále uskutočňujeme reklamu nášho obchodného znaku;
          - Náša priražka k cene pre tovar, výrabaný pod obchodným znakom «Kinderland®» čini len 10% !, a pre tovar,  výrabaný pod vlastným obchodným znakom– 20%;
          - Predajni v malom uskutočňujú priražku k cene samostatne, avšak my sa snažime dohovárať sa, aby na náš  tovar  byla najmenší z bežných v konkrétné obchodné sieti;

        Obchodný znak «Kinderland®» je obranený po každé triede produkcie, ktorá súvisí s detským tovarom od  potravinových priedavkov do bicyklov a radiem spravovaných hraček. Naše návrháry v prípade nutnosti prevezmú  rozpracovaní a utvorenie obalov, pokynov k použivaní a iných materiálov v ruštine. Tieto služby pre našich partnerov sú  naprosto zadarmo.
          Vyzývame Vás abyste sa pripojili k našmu priateľskomu spolku, aby spolu dosiahnuť výsledkov, ktore keď budeme  každý zvlášť, nebudeme si môcť aj predstaviť.
 

So všetkými otázkami obracajte sa na:
partners@kinderland.cz čëč partners@kinderland.ru

Prosím, pre korešpondenci použivajte angličtinu alebo češtinu.